Prodej pozemků v Uherském Brodě

Jedná se o prodej stavebních pozemků pro výstavbu samostatně stojících rodinných domů a prodej bytů ve viladomech.

Oblíbený druh moderní zástavby

Urbanistický koncept vychází z původní městské studie a respektuje ji v základních bodech. Vnitřní členění území se však liší od této varianty, tzv. hnízdovou zástavbou, která v Čechách není zcela obvyklá (v podstatě se jedná o unikátní řešení na našem území), ale v zemích Západní Evropy, Skandinávie a USA zcela běžná. Princip hnízdové zástavby spočívá v budování tzv. hnízd max. pro 8 rodinných domů (většinou se jedná o 6 RD), kdy tyto mají společnou komunikaci.

Tento moderní druh zástavby je v součastné době velmi žádaný, představuje kvalitní bydlení, utužuje vzájemné sousedské vazby, je klidnější a intimnější. Projekt klade důraz na bydlení v zeleni. V konečném důsledku by pak mohlo jít o velmi zajímavé řešení území, které pak může dát nový impuls pro vývoj a výstavbu podobných lokalit v ČR.


Velmi žádaná lokalita

Stavební parcely se nachází v jedné z nejprestižnějších a nejvíce žádaných lokalit v Uherském Brodě, v těsném sousedství s městskou částí Ružákov na mírně svažité stráni orientované převážně na jihozápad.

Z jižní strany přiléhá k zahradám rodinných domů městské části Ružákov, ze severu pak nepřímo sousedí se zahrádkářskými koloniemi „Šnajdřica“ a „Amerika“. Východ lemuje zahrada III. ZŠ Na Výsluní a budovy městské hvězdárny a ve své spodní – západní části volně navazuje na další území určené pro výstavbu rodinných domů, tzv. Jabloňovou II.

Lokalita je kompletně zasíťována dle veškerých územních a stavebních povolení, řádně zkolaudována a připravena k zástavbě rodinnými domy.


Veškeré inženýrské sítě I. i II. etapy dokončeny

Pravomocným územním rozhodnutím a stavebním povolením odsouhlasené inženýrské sítě plně pokrývají celé území výše uvedené lokality.

Dopravní obslužnost celého území zajišťuje síť silnic se živičným povrchem v šířkách 6 m přístupová komunikace, 5 m vnitro územní komunikace, 4m s pojízdnou přídlažbou min. 1 m vjezdy do jednotlivých obytných „hnízd“. Pro pěší příchozí pak slouží chodníky s povrchem ze zámkové dlažby, lemující jednostranně výše uvedenou síť silnic.

Přístup do lokality je ze spodní části ulice Na Chmelnici (odsud bude v budoucnu napojena i příjezdová komunikace pro lokalitu Jabloňová II.). Přístup pro pěší zajišťují pohodlný přístup do střední i horní části lokality. Výhledově bude lokalita dopravně obslužná i v horní části a to z ulice Prakšická.

Slunná a klidná lokalita u hvězdárny

Snadná dopravní dostupnost

Možnost individuální výstavby

Veškeré sítě v dosahu parcely

Město přispívá až 200 000 Kč

Stavíte dům nebo zvažujete nad vlastním bydlením? Uherský Brod Vám může přispět částkou 200 000 Kč, které Vám jako podpora výstavby rodinných domů mohou být vyplaceny. Podmínkou je kolaudace domu. Čtěte více

Fotogalerie

Prohlédněte si aktuální stav lokality Nad Zámkem
  • letecka-1-960x750
  • letecka-4-960x750
  • letecka-2-960x750
  • letecka-3-960x750

Dostupnost pozemků v číslech